لوگو طپش

خیریه طپش حامی کودکان بی سرپرست و بد سرپرست بیمار و کودکان کار

درباره طپش

موسسه خیریه طنین پرشکوه مهر به اختصار طپش از سال ۱۳۹۰ فعالیت خود را آغاز کرد و در سال 1393 از سازمان بهزیستی مجوز به شماره 36377 را دریافت نمود .

موسسه نهادی داوطلبانه و غیر دولتی بوده با توجه به تمرکز موسسه بر ایجاد فرصت‌های آموزشی برای کودکان و خانواده  در سال 1398 پروانه فعالیت مرکز حمایتی آموزشی را نیز از سازمان بهزیستی دریافت کرد .

تلاش موسسه بر این است که در کنار حمایت‌های مالی از این عزیزان شرایطی را مهیا کند که بتوانند آینده سازان خوبی برای کشورمان باشند .

فعالیت‌های موسسه طپش

موسسه از شروع فعالیت بر محورهای ذیل متمرکز بوده است :

  • خدمات حمایتی :

موسسه با رویکرد حمایتی از کودکان سعی دارد از طریق برداشتن موانع پیشروی کودکان فرصت بازگشت به چتر حمایتی را برایشان فراهم کرده و با استمرار این فعالیت ها یاری رسانشان باشد تا بتوانند ادامه مسیر داده و به تدریج ضمن کاستن از رنج هایشان فرصت برخورداری از حقوقشان را در اختیار آنان قرار دهد .

محور حمایتی شامل :

واحد مددکاری :جذب و شناسایی کودکان کار و خیابان و بازدید از منزل و سایر خدمات مددکاری

واحد روانشناسی :برگزاری مشاوره های فردی ،گروهی ،خانوادگی ،تستهای روانشناسی ،کارگاه‌های مختلف

  • خدمات آموزشی:

آموزش موثرترین ابزار در راه مبارزه علیه کار کودک است .از این رو یکی از گسترده ترین حوزه های فعالیت موسسه حمایت از کودکان کار ،آموزش است .موسسه علاوه بر آموزش مهارت‌هایی به منظور توانمند سازی و افزایش عزت نفس و خودباوری فعالیت‌هایی هنری ،ورزشی و حرفه آموزی و اردوهای تفریحی را برای این عزیزان در نظر گرفته است .

فعالیت‌های آموزشی در قالب

کلاسهای درسی و تقویتی و تعیین رشته

هنر آموزی

حرفه آموزی

کلاسهای ورزشی

کارگاه قصه گویی خلاق و دورهمی کتاب جهت انس بچه ها با کتابخوانی

  • ترویج :

ارتقا سطح آگاهی جامعه نسبت به مشکلات کودکان کار و مطالبه گری برای دستیابی به حقوق آنها و نیز نحوه صحیح برخورد افراد جامعه با این عزیزان .

خدای متعال را شاکریم که توانستیم طی این سالها به لطف حامیان عزیزمان قدم‌هایی را برای کودکان سرزمینمان برداریم و شاهد موفقیت‌های این عزیزان در عرصه های مختلف زندگی‌شان باشیم .

اسناد خیریه طنین پرشکوه مهر

فهرست